Navigace


Kompletní pravidla soutěže Ostrava-Picture Trailer Džem

|14.04.2011|


Autor vítězného traileru vyhrává 5 volných vstupenek (spojených s povolením natáčet) na Colours of Ostrava 2011 pro filmový štáb sestavený vítězem soutěže. Štáb se převzetím vstupenek zavazuje natočit na místě akce filmový dokument o festivalu dle dalšího určení. K tomuto účelu mu bude zapůjčena technika k natáčení a poskytnuty služby profesionálního filmaře jako supervizora.

Soutěž proběhne v termínu 15. 4. (od 8:00 hod.) do 30. 5. 2011 (do 24:00 hod.)

Kompletní pravidla soutěže:

a) Zúčastnit se soutěže může pouze fyzické osoby - studenti, tedy osoby, která nejsou samostatně výdělečně činné, ať už jako zaměstnanci nebo fyzické osoby podnikající. Účastník soutěže nemusí být občanem ČR. Ze soutěže jsou vyloučeni její organizátoři a osoby na soutěži přímo či nepřímo spolupracující. Soutěžící se smí zúčastnit soutěže pouze osobně, zastoupení při soutěži není povoleno, s výjimkou zastoupení při vyzvednutí ceny.

b)Soutěžící mohou v době konání soutěže nahrávat videa na stránku http://www.facebook.com/pages/Ostrava-Picture-Trailer-D%C5%BEem/202663976431740?sk=wall#!/pages/Ostrava-Picture-Trailer-D%C5%BEem/202663976431740
 Nahráním videa stvrzuji souhlas s kompletními pravidly soutěže. Videa musí splňovat specifikace videí, uvedená v bodě c).

c) Video, přihlášené do soutěže
-          Musí být v délce min. 1 minuta a max. 10 minut
-          Musí obsahovat alespoň jeden český prvek v kategorii tvůrce nebo protagonista nebo lokace nebo autor nebo předloha.
-          Video a jeho obsah nesmí být v rozporu s právními normami, platnými na území ČR.
-          Video a jeho obsah nesmí být v rozporu s morálními a etickými zásadami organizátora.
-          Soutěžící musí být držitelem veškerých autorských a vlastnických práv k přihlášenému videu, popř. být schopen na vyžádání doložit souhlas všech držitelů práv.

d) Fanoušci profilu http://www.facebook.com/pages/Ostrava-Picture-Trailer-D%C5%BEem/202663976431740?sk=wall#!/pages/Ostrava-Picture-Trailer-D%C5%BEem/202663976431740 mohou označovat jednotlivá videa tzv. likes (neboli palec nahoru) kliknutím na odkaz „to se mi líbí“.

e) Veškerá videa lze hodnotit pomocí "likes" do uzávěrky soutěže, tedy do 30. 5. 2011 do půlnoci.

f) Konečné pořadí v soutěži bude stanoveno dle udělených likes. V případě nerozhodného výsledku rozhoduje los.

g) Pořadatel může vyloučit ze soutěže kohokoli, kdo bude v důvodném podezření z narušení řádného a spravedlivého průběhu soutěže.

h) Účastníku soutěže se nezamezuje jakýmkoliv způsobem propagovat svou účast v soutěži.

i) Účastí v soutěži soutěžící vyjadřuje souhlas jednak s uvedením svého jména a dalších údajů v rámci prezentace pořadatele v médiích a potvrzuje, že organizátor vůči němu splnil všechny oznamovací a další povinnosti vyplývající ze zákona na ochranu osobních údajů.

j)    Účastí v soutěži soutěžící vyjadřuje souhlas s max. deseti veřejnými projekcemi svého videa na akcích Mezinárodního festivalu studentských filmů Ostrava-Picture a s uvedením ukázky do délky 30 sec v rámci prezentace pořadatele v médiích.

Účastí v soutěži soutěžící vyjadřuje souhlas s tím, že dokument, který vznikne na Colours of Ostrava, může být neomezeně použit pro propagaci festivalu – ať už na webu, Facebooku či v médiích.

Výsledný dokument podléhá schválení ze strany Colours of Ostrava. Bez tohoto souhlasu ho není možné zveřejnit.

Štáb vítěze souhlasí s tím, že bude respektovat veškeré pokyny a pravidla natáčení dané ze strany festivalu. V opačném případě je to důvod vyloučení z akce.

k)      Organizátor si vyhrazuje právo v kterékoliv fázi soutěže vyřadit video, o kterém má oprávněné pochybnosti, že splňuje specifikace uvedené v bodu c.

l)      O jakýchkoli nesrovnalostech, sporech či stížnostech při soutěži či v souvislosti s ní rozhoduje s konečnou platností organizátor. Na výhru není právní nárok.

m)      Účastí v soutěži soutěžící stvrzuje, že se podrobně seznámil s těmito pravidly, bezvýhradně s nimi souhlasí a bude je v plné míře dodržovat.

« zpět


Novinky

|03.09.14|

Workshopy na Ostrava - Picture

Jak už se stalo v posledních letech zvykem, omezili jsme prostor věnovaný projekcím a posílili workshopy a besedy, na kterých se můžete něčemu přiučit, nebo se dozvědět informace, které byste jinak museli pracně shánět. První várku právě otevíráme k registracím...

|16.07.14|

Ostrava-Picture 2014 - zasílejte filmy!

Osmý ročník filmové přehlídky zahajuje přijímání snímků. Vyhlásili jsme soutěžní kategorie (letos se neschůzovalo v hospodě, tak jsme se vrátili k poněkud konvenčnímu třídění) a vyvěsili přihlášky. Společně s porotou se těšíme se na vaše nové kousky. Dead line pro jejich zasílání byl stanoven na 15. 8. 2014. Tak nahrávejte a zasílejte linky...

|27.06.14|

Filmová noc

Pojďte na filmovou procházku Porubou. Sejdeme se u VŠB-TU a vyrazíme dvorky staré porubské zástavby kolem Hlavní třídy. Během tří zastavení, mezi kterými si můžete skočit do nedalekých zahrádek pro pivo, pustíme přehled úspěšných studentských filmů z minulých ročníků Ostrava-Picture. Projekce pouze za suchého počasí.

|09.03.14|

Movie Camp 2014

Nenechte si ujít další ze zajímavých projektů letošního roku! Pětidenní workshopy, na kterých si vyzkoušíte neobvyklé natáčecí postupy, poznáte různé střihové programy, současné trendy v oblasti shánění peněz pro váš snímek a získáte řadu praktických dovedností, jimiž kvalitu svých filmů razantně vylepšíte.

|24.02.14|

Besedy o historii filmu v Ostravě

Jako celoroční akci s dvouměsíční periodicitou jsme právě spustili cyklus setkání s pamětníky počátků ostravského filmu. Postupně se budete moci setkat s lidmi okolo Krátkého filmu v Ostravě, studia Prométheus, České televize či QQ Studia. Sledujte facebook.